Актуелно

Јапанска амбасада донирала нову столарију

Крајем августа 2020.године завршени су радови око измјене дотрајале столарије у централној школи на старом дијелу објекта. Прозори су били стари више од 50 година, нефункционални и дотрајали од дуготрајног кориштења. Нови прозори, осим љепшег изгледа школе, су побољшали  микроклиматске услове у школи. Учионице су топлије, а могућност отварања прозора на кип омогућава стално струјање ваздуха. Осим прозора измјењена су и врата на главном улазу школе као и врата на спољашњем улазу у фискултурну салу. Средства за ову инвестицију обезбиједила је Влада Јапана у износу од око 120.000,00 КМ.