Контакт

Адреса школе: Ужичка б.б.

Број телефона: 051/288-890, 051/288-891 и 051/288-892

Факс: 051/288-891

Е-маил: os007[AT]skolers.org

Гдје се налазимо: