О школи

Slika skola - o skoli 1

Основна школа на Лаушу у Бањој Луци основана је 1968. године, а са радом је почела школске 1968/1969. године. Од оснивања до 1993. године школа носи назив Драго Ланг по народном  хероју, учеснику НОБ-а.

Од 1993.године школа носи назив Свети Сава, по нашем највећем просветитељу и учитељу. Због великог броја ученика који се из године у годину повећавао, а премало простора, 2006. године  дограђена је нова школа у којој су данас смјештени ученици разредне наставе.

У свом саставу школа има подручну петогодишњу школу на Павловцу.

Октобра 2013.године школа је регистрована  као Јавна установа Основна школа „Свети Сава.“

Током постојања школе број ученика и одјељења се стално мијењао. Данас у школској 2019/2020. години у школи има 1258 ученика распоређених у 52 одјељења.

О свим васпитно-образовним активностима у школи брину директор школе Мирослав Попржен, помоћник директора, психолог, педагог, библиотекар, књижничар, учитељи, наставници,  персонални асистенти и водитељи продуженог боравка.

За остале послове у школи задужени су секретар, рачуновођа, административни радник, чувар, ложач, домар, кућни мајстори и спремачице. У раду школе активно учествује Савјет ученика и Савјет родитеља. Од 2006. године у школи ради стоматолошка амбуланта.