Запослени

ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У 2019/2020. ГОДИНИ

(кликните овдје да преузмете документ са e-mail адресама наших наставника)

УПРАВА ШКОЛЕ

Редни број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

1.

Мирослав Попржен

Директор

2.

Јелена Вулетић

Помоћник директора

СТРУЧНА СЛУЖБА

3. Озренка  Братић

Психолог

4. Душка Кекеровић

Педагог

5. Сњежана Радишић

Библиотекар

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

6. Сања Азарић

Секретар

7. Марина Крецељ

Рачуновођа

8. Жељка Гајиловић

Административно-финансијски радник

9. Славка Бојанић

Књижничар

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

10. Маријана Михајловић

I1

11. Лука Метлић

I2

12. Санела Травар

I3

13. Нада Рогић

I4

14. Божица Ражић (Павловац)

I5

15. Данијела Милинчић

II1

16. Свјетлана Шкрбић

II2

17. Драган Поповић

II3

18. Александра Радојков

II4

19. Маја Галић

II5

20. Миљана Келеман

II6

21. Горан Дедић (Павловац)

II7

22. Милена Шибаревић

III1

23. Јасна Божић

III2

24. Зора Бојанић

III3

25. Јела Мирнић

III4

26. Марија Шкрбић (Павловац)

III5

27. Бранка Периновић

IV1

28. Милена Штула

IV2

29. Весна Кнежевић

IV3

30. Сњежана Оровац

IV4

31. Слободанка Леканић

IV5

32. Снежана Лазовић (Павловац)

IV6

33. Данијела Зубић

V1

34. Сања Чолић

V2

35. Рената Бањац

V3

36. Весна Буква

V4

37. Мирослав Хричак

V5

38. Татјана Чабрило (Павловац)

V6

 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

39. Гордана Полић

Наставник српског језика

IX4

40. Милица Убавић

Наставник српског језика

VIII2

41. Драгица Раковић

Наставник српског језика

42. Зорица Чулић

Наставник српског језика

VII1

43. Љиљана Ракита

Наставник српског језика

VI1

44. Јелена Секулић

Наставник српског језика

45. Биљана Вукота

Наставник њемачког језика

46. Сања Деретић

Наставник њемачког језика

VII2

47. Николина Кличковић

Наставник њемачког језика

48. Гордана Радовановић

Наставник енглеског језика

49. Блаженка Антуновић

Наставник енглеског језика

50. Жаклина Дугоњић

Наставник енглеског језика

IX6

51. Наташа Мишкић

Наставник енглеског језика

52. Горан Пушкар

Наставник енглеског језика

53. Милена Херцеговац

Наставник математике

54. Наташа Дејановић

Наставник математике и физике

VII5

55. Александра Рачић

Наставник математике

56. Татјана Кардиљано

Наставник математике и физике

IX5

57. Борка Јаћимовић

Наставник математике и физике

VIII4

58. Рајко Илић

Наставник физике

59. Драган Тошовић

Наставник физике

60. Дијана Доминовић

Наставник хемије

61. Нада Новаковић

Наставник биологије

VII3

62. Весна Мајсторовић

Наставник биологије

VIII1

63. Ратко Кнежић

Наставник биологије

64. Славица Тодић

Наставник географије

IX1

65. Ново Келеман

Наставник географије

VI3

66. Милица Јеличић

Наставник географије

67. Драгољуб Симић

Наставник географије

68. Милена Драгојевић

Наставник историје

VII4

69. Зоран Бероња

Наставник историје

VIII5

70. Анита Присташ

Наставник ликовне културе

VII7

71. Татјана Ратковић Боснић

Наставник ликовне културе

72. Јелена Станишић

Наставник музичке  културе

VI4

73. Ранко Павловић

Наставник музичке  културе

VI2

74. Дејан Будиша

Наставник музичке  културе

75. Радован Марковић

Наставник физичког васпитања

VIII3

76. Ивана Павловић

Наставник физичког васпитања

IX2

77. Зоран Арбутина

Наставник физичког васпитања

78. Биљана Јокић- Ковачић

Наставник информатике

79. Слободан Требовац

Наставник информатике

IX3

80. Вера Малић

Наставник информатике

81. Душан Раковић

Наставник техничког образовања

82. Ранко Ковачевић

Наставник техничког образовања

83. Горан Марчета

Наставник техничког образовања

VI5

84. Јасмина Остић

Наставник демократије и људских права

85. Владимир  Лончар

Наставник православне вјеронауке

VII6

86. Борко Гатарић

Наставник православне вјеронауке

87. Дане Трифуновић

Наставник православне вјеронауке

88. Алмир Хоџић

Наставник исламске вјеронауке

ВОДИТЕЉИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

89. Татјана Дабић
90. Бојана Бибић
91. Марија Милекић
92. Виолета  Косић  Бркић
93. Дијана Ритан
94. Милана Бојанић
95. Николина Блажевић
96. Славица Бунић

ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

97. Доста Бузаџија
98. Босиљка  Букша
99. Добрила Чича
100. Тихомирка Добраш
101. Сава Дринић
102. Перка Јованић
103. Милка Ђурић
104. Љиљана Гајић
105. Драгана Јованић
106. Бранка Кременовић
107. Драгица Кременовић
108. Мирјана Гајиловић
109. Веселка  Милојевић
110. Милена  Планинчић
111. Миладинка Матић
112. Зора Милисавић
113. Милоданко Милекић
114. Радован  Раковић
115. Горан  Ковачевић
116. Петар Косић
117. Далибор Гајић
118. Небојша Радоја
119. Нине Малбашић