Фотографије колектива

Колектив ЈУ ОШ “Свети Сава”, (школска 2018/19. година)