Актуелно

Географски диктат

Слободне активности имају веома велики значај у васпитно-образовном процесу. Организацијом различитих слободних активности, ученицима се пружа могућност да своје слободно вријеме проводе организовано, бавећи се стварима које их занимају. На географској секцији ученици имају прилику да стекну нова знања из ове области, да се друже са својим вршњацима и да  наставу географије учине занимљивијом. Географску секцију у нашој школи  води наставница Славица Тодић.

Ученице VIII разреда, чланови географске секције: Лара Кутић, Тамара Радованац и Андреа Мирчић, учествовале су 11. новембра  2018. године на ПМФ-у на 4. географском диктату Руског географског друштва. Географски диктат се одржава од 2015.године у Русији, а од 2017. године Диктат има међународни карактер. Ове године је организован у више од 60 држава, а састоји се из 30 задатака различитог степена сложености и обухвата провјеру општег географског знања и информисаности. Нешто више о Географском диктату можете погледати на овом и овом линку.