Актуелно

Информација о упису првачића у школској 2023/2024. години

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

С обзиром да се ближи, Законом о основном васпитању и образовању, предвиђено вријеме за обављање уписа дјеце дорасле за упис у први разред, овом приликом обавјештавамо родитеље чија дјеца полазе у 1.разред школске 2023/24.године да је неопходно да до мјесеца априла 2022.године обаве љекарске прегледе дјеце у сврху уписа у 1. разред код љекара гдје су дјеца регистрована (породични љекар, педијатар приватна пракса).

Поред љекарског прегледа, неопходно је обавити и стоматолошки преглед дјетета који можете  обавити у школи (у установама јавног сектора или приватној пракси).

У први разред се  уписују  дјеца која закључно са 31. августом текуће године навршавају шест година.

У први разред може бити накнадно уписано и дијете старије од 6 година које због болести или из других разлога није било уписано у школу.Такође, у изузетним случајевима, могу да се упишу и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис у први разред процијени да је дијете спремно да полазак у школу.

Документација потребна за упис дјетета у први разред је:

– извод из матичне књиге рођених ,

– увјерење о пребивалишту коју издаје ЦИПС и

– љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе, којом се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу.

– књига за праћење развоја и учења дјетета уколико је дијете похађало предшколску установу

– налаз и мишљење првостепене стручне комисије уколико је дијете прошло процјену прије уписа у школу

– увјерење о држављанству за дјецу која нису уписана у матичну књигу рођених у Републици Српској, а уписана су у матичну књигу држављана Републике.

Евидентирање дјеце дорасле за упис у школу вршиће се непосредно, односно родитељи могу доћи у школу и донијети потребну документацију.

Евидентирање дјеце дорасле за први разред у ЈУ ОШ „Свети Сава“ обавиће се у периоду од 3 .4.- 7.4.2023.године и то према сљедећим терминима:

  • Од 9,00 – 12,30 часова и
  • Од 14,00 –  17,30 часова.

Од ове школске године родитељи имају могућност да електронски региструју своју дјецу од 1.2. до 15.3.2023.године путем јавног портала https://eupis.skolers.org/

Напомињемо да сте дужни испоштовати Рјешење о утврђивању уписног подручја основних школа ,у којем се наводе  граничне улице уписног подручја ,као и које су улице унутар самог граничног подручја. Уколико родитељи/ старатељи имају потребу да дијете упишу у школу чијем уписном подручју не припада, потребно је да се обрате захтјевом  надлежној служби јединице локалне самоуправе. Сагласност надлежне јединице локалне самоуправе за упис дјетета у школу чијем уписном подручју не припада родитељи достављају школи за коју су добили сагласност за упис, приликом евидентирања дјеце. Наведено Рјешење можете погледати на званичној web страници Града Бања Лука  као и на web страници школе.                                                                                                             УПРАВА ШКОЛЕ