Актуелно

Екстерно вредновање ученичких постигнућа

Законом о основном образовању и васпитању Републике Српске  прописано је провођење екстерног вредновања ученичких постигнућа по завршетку  9. разреда основне школе, а које проводи Републички педагошки завод.Екстерно вредновање ученичких постигнућа се врши два дана. Првог дана, 25. априла , врши се екстерно вредновање ученичких постигнућа из Српског језика, а другог дана, 26.априла из Математике.

Оба дана, ученици деветих разреда су обавезни да дођу у школу у 09,30 на кратак састанак са одјељенским старјешинама. Сви ученици требају бити  на својим мјестима у просторији у којој рјешавају задатке у 9,45 часова. Ученици се распоређују у клупе чија нумерација одговара  редном броју ученика са збирног списка. Израда задатака почиње у 10:00 и траје до 11:30. Сви ученици рјешавају задатке истог садржаја под истим условима. Ученици су обавезни да са собом понесу прибор за рад током екстерног вредновања (за српски језик – хемијску оловку, графитну оловку и гумицу; за математику – графитна и хемијска оловка, гумица, лењир, троугао и шестар). Осим прибора за рад, ученику је дозвољено да понесе воду или освјежавајући напитак. Остале ствари (јакне, торбе, мобилне телефоне и друго) ученици остављају код одјељенског старјешине.

Након објављивања привремених резултата на огласној табли у школи, ученик има право да изврши увид у начин бодовања. Уколико сматра да постоје грешке у бодовању његових задатака, ученик, односно родитељ има право да уложи приговор (жалбу) на резултате екстерног вредновања, до 18,00 часова дан након провођења екстерног вредновања. Писани приговор ученик подноси школској комисији.

Свим ученицима желимо много успјеха у рјешавању задатака!

 

Са сљедећих линкова можете да сачувате упутства за математику и српски језик:

Uputstva za učenike- matematika

Uputstvo za učenike – srpski jezik