Упис

Информација о упису првачића у школској 2024/2025. години

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

С обзиром да се ближи, Законом о основном васпитању и образовању, предвиђено вријеме за обављање уписа дјеце дорасле за упис у први разред, обавјештавамо родитеље чија дјеца полазе у први разред школске 2024/25.године  да и ове године може да се обави пријава дјеце од стране родитеља за упис у први разред путем јавног портала https://eupis.skolers.org/ (кликните на линк).

Пријава путем јавног портала ће бити могућа у периоду од  1. 2. 2024 до 31. 3. 2024. године. Више информација о Е-упису можете добити кликом на овај линк (кликните на линк).

Пријава за упис биће могућа и на начин да родитељи, који то желе, могу лично доћи у школу и то у периоду од 25. 3. 2024. до 29. 3. 2024. године према сљедећим терминима:

  • Од 9.00 часова до 12.00 часова и
  • Од 14.00 часова до 17.00 часова.

У први разред се уписују дјеца која закључно са 31. августом текуће године навршавају шест година.

У први разред може бити накнадно уписано и дијете старије од шест година које због болести или других разлога није било уписано у школу. У изузетним случајевима, могу да се упишу и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

Документација која је потребна за упис дјетета у први разред је:

  • Извод из матичне књиге рођених у папирном облику или дигитални сет података садржаних у изводу из матичне књиге рођених који уз сагласност родитеља, сходно јединственом матичном броју дјетета, путем информационог система Министарства преузима овлашћено лице школе из Централног информационог система за други примјерак матичних књига у електронском облику Министарства управе и локалне самоуправе,
  • Увјерење о држављанству за дјецу која нису уписана у матичну књигу рођених у Републици Српској, а уписана су у матичну књигу држављања Републике Српске у папирном облику или дигитални сет података садржаних у увјерењу о држављанству које, уз сагласност родитеља, сходно јединственом матичном броју дјетета, путем информационог система Министарства преузима овлашћено лице школе из Централног информационог система за други примјерак матичних књига у електронском облику Министарства управе и локалне самоуправе,
  • Увјерење о пребивалишту у папирном облику или дигитални сет података које, уз сагласност родитеља, сходно јединственом матичном броју дјетета, путем информационог система Министарства, преузима овлашћено лице школе из информационог система Министарства унутрашњих послова,
  • Љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе којим се процјењује  здравствена способност дјетета за полазак у школу,
  • Књига за праћење развоја и учења дјетета у штампаном или електронском облику, уколико је дијете похађало предшколску установу и
  • Налаз и мишљење првостепене стручне комисије уколико је дијете прошло процјену прије уписа у школу.

Напомињемо да сте дужни испоштовати Рјешење о утврђивању уписног подручја основних школа, у којем се наводе граничне улице уписног подручја, као и све улице унутар самог граничног подручја. Уколико родитељ/старатељ има потребу да дијете упише у школу чијем уписном подручју не припада , потребно је да се обрате захтјевом надлешној служби јединице локалне самоуправе. Сагласност надлежне локалне јединице локалне самоуправе за упис дјетета у школу чијем уписном подручју не припада родитељи достављају школи за коју су добили сагласност за упис, приликом пријаве дјетета за упис у школу.

Наведено Рјешење можете погледати на званичној web страници Града Бања Лука као и на  web страници школе (кликните на линк).                                                                                                                    

УПРАВА ШКОЛЕ